หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่อยู่ห่างไกลยังขยายไม่ถึง รวมทั้ง ๘ หมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ ๙๙.๗๐%
 
 
  ในเขต อบต. ตลิ่งชัน มีและระบบการประปาดังนี้
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน แห่ง
 
ระบบประปาที่ อบต. ดำเนินการเอง จำนวน แห่ง
 
ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน แห่ง
 
 
 
การไปรษณีย์ – โทรเลข
 
โทรศัพท์สาธารณะ
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒ รุ่น ๓๘๐ คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน ๑ รุ่น ๒๓ คน
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคง จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน
 
 
 
โรงแรม แห่ง (โรงแรมสระบุรีอินน์)
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ แห่ง (ปตท, ปิโตรนาส, Jet ๒, Esso, shell)
 
โรงงานอุตสาหกรรม แห่ง
 
โรงสีข้าว แห่ง
 
โรงงานผลิตน้ำแข็ง แห่ง (มิตรภาพ, สหมิตร)
 
สำนักงานธุรกิจการค้า ๑๗ แห่ง