หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวกัญญ์นลิน เอื้อธัชพันธ์
ปลัด อบต. ตลิ่งชัน


นายศุภวิทย์ เผ่าพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวกรณิกา อนันตกูลนธี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางภัสราภรณ์ มานะทัต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศิริรัตน์ จำปาศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสุกัญญา ระย้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเมธี จันทาโลก
พนักงานขับรถยนต์


นางจารุณี คำหลอม
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ


นางรติรัตน์ จันทาโลก
ผู้ดูแลเด็ก