หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นางสาวกัญญ์นลิน เอื้อธัชพันธ์
ปลัด อบต. ตลิ่งชัน
โทร : 036-710772


นางสาวนภาพร รอดประจญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-710772
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง