หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นางสาวกัญญ์นลิน เอื้อธัชพันธ์
ปลัด อบต. ตลิ่งชัน


นางศิริอุบล ว่องประชานุกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนภาพร รอดประจญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


เพ็ชราภรณ์ ประสบผล
ผู้อำนวยการกองช่าง