หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลตลิ่งชันอาศัยอยู่ในลักษณะ บ้านเรือนของตัวเอง และประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตร ค้าขาย ซึ่งในพื้นที่ยังมี หน่วยธุรกิจอีกจำนวนมาก รวมไปถึงศูนย์การศึกษา สถาบันและองค์กรศาสนา สาธารณสุข และศูนย์บริการประชาชน
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลตลิ่งชัน นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๓ โดยมี

วัด จำนวน แห่ง

โบสถ์ จำนวน แห่ง

ที่พักสงฆ์ จำนวน แห่ง
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน ๕๕ แห่ง

ศูนย์บริการประชาชน แห่ง

รถยนต์ดับเพลิง แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง แบ่งเป็น
  ๑. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้แก่      
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
  ๒. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน แห่ง
  ๓. การศึกษาอื่นๆ ได้แก่      
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน แห่ง
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน      
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน แห่ง
 
สถานีอนามัยตลิ่งชัน      
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ      
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๑ รุ่น ๘๐ คน
  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ จำนวน คัน