หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลตลิ่งชันมีเส้นทางสายหลักได้แก่ทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลตลิ่งชัน ตำบลตะกุด เทศบาลเมืองสระบุรี และอำเภอแก่งคอยนอกจากนี้ยังมีถนนลาดยาง และลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ซึ่งสภาพถนนมีผิวการจราจรไม่กว้างมากนัก
 
 

แม่น้ำป่าสัก
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ      
 
แม่น้ำป่าสัก      
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน สาย
 
บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
 
ฝาย จำนวน แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน ๓๘ แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน ๑๑ แห่ง
 
อื่นๆ (ประปาหมู่บ้าน) จำนวน แห่ง