หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในตำบลตลิ่งชัน หลักสูตร การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOVID-19) โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 15.59 น. โดย คุณ ศุภวิทย์ เผ่าพงษ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X