หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เสียภาษีทราบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่างๆ  
 

ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2563
เพื่อให้ผู้เสียภาษีทราบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 13.50 น. โดย คุณ ศุภวิทย์ เผ่าพงษ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน