สำนักปลัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะ และร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลตะกุด  
 

สำนักปลัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะ และร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ เทศบาลตำบลตะกุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ศุภวิทย์ เผ่าพงษ์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย