หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายอิทธิศักดิ์ อิทธิภัคภิญโญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 


นายสมวงศ์ แสงทองย้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ 6


นายปัญญา อ้วนคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๑
 
 


นายสมเวียง ศักดิ์คงคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๒


นายสมเกียรติ ดวงจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๓


นางสาวบานชื่น อรุณวัตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๔


นายทองรัก สังข์มา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๔


นางสมัน พันธ์วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕


นายอนุรักษ์ สังข์มา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕


นายวีระศักดิ์ ฤทธิพิณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๖


นายณรงค์ วงษ์เหล็ก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน


นายแดง ขำจิตสุต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๗