หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 


นายเกษม มณีรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑
โทร : 036-710772
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายพงษ์ศักดิ์ นิมิตรไชยาพงศ์
กำนันบ้านตลาดหนองบัว


นางเอื้อง ยาดี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๓


นายสมบัติ ยะธาตุ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกรุง หมู่ที่ ๔


นายบุญชัด ประทีป
ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยลี่ หมู่ ๕


นายโสภา ช่อมะปราง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๖


นายธีรภัทร วงษ์เหล็ก
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗


นางจุฑารัตน์ ไตรยสุทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเจ้าเอก หมู่ที่ ๘