หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสมอ พรมหนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
นายสมอ พรมหนู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
สายด่วนนายก : 081-571-7865
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์

2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข้อมูลหน่วยงาน เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน กดเมนู โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บุคลากร  กดเมนู คณะผู้บริหาร
3.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บุคลากร กดเมนู สมาชิกสภา
4.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บุคลากร  กดเมนู หัวหน้าส่วนราชการ
5.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บุคลากร กดเมนู บุคลากร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข้อมูลหน่วยงาน เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน กดเมนู อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ แผน  กดเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น กด หน้า 2
3. กด แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ของ อบต.ตลิ่งชัน
4.แสดงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ของ อบต.ตลิ่งชัน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข้อมูลหน่วยงาน เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน กดเมนู ติดต่อ อบต.ตลิ่งชัน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ระเบียบ เมนู ภายในหน่วยงาน กดเมนู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ระเบียบ เมนู ระเบียบส่วนกลาง กดเมนู พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
4.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ระเบียบ เมนู ระเบียบส่วนกลาง กดเมนู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
5.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ระเบียบ เมนู ระเบียบส่วนกลาง กดเมนู ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข่าวสาร เมนู ข่าวสาร กดเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
3.แสดง ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บริการประชาชน เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน กดเมนู กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.thalingchun.go.th/... https://www.facebook.com/profi... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านบนขวามือสุดของหน้าแรกของเว็บไซด์ กด แบนเนอร์ Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2. เลื่อนลง ด้านล่างสุดของหน้าแรกของเว็บไซด์ กดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ แผน กดเมนู แผนอื่นๆ
3.กด แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.แสดงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ รายงาน กดเมนู รายงานอื่นๆ
3.กด รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.แสดง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บริการประชาชน กดเมนู คู่มือการปฏิบัติงาน
3.กด คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
4.แสดงคู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บริการประชาชน กดเมนู คู่มือการปฏิบัติงาน
3.กด คู่มือประชาชน
4.แสดงคู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ รายงาน  กดเมนู รายงานอื่นๆ
3. กด รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตลิ่งชัน 2565
4.แสดง  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตลิ่งชัน 2565
o18 E-Service https://www.thalingchun.go.th/... https://docs.google.com/forms/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข่าวสาร เมนู ข่าวสาร กดเมนู ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์  
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข่าวสาร เมนู ข่าวสาร กดเมนู ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
3.กด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.แสดง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ ข่าวสาร เมนู ข่าวสาร กดเมนู ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
3.กด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ถึงบ้านนายอนันต์  ศิริพจน์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
4. แสดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ถึงบ้านนายอนันต์  ศิริพจน์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ รายงาน  กดเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี(ขสร.) ประจำเดือนต่างๆ
3.กด รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565
4.แสดง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบสขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565
5.แสดง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบสขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2566
6.แสดง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบสขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
7.แสดง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบสขร.1)ประจำเดือนมีนาคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บริการประชาชน กดเมนู คู่มือการปฏิบัติงาน
3.กด คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.แสดง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thalingchun.go.th/... https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
2.ด้านซ้ายมือ แบนเนอร์ บริการประชาชน เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน กดเมนู ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thalingchun.go.th/... 1. กดเข้าสู่เว็บไซด์ หน้าแรกของเว็บไซด์
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 081-851-7198 โทรสาร : 036-710-772 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10