หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ป้ายผลประกาศผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริ [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ผถ.- สถ.5/8 ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
เดินรณรงค์เลือกตั้ง [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 8 [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 7809 โดย [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอบรม จพง.ผู้ดำเนินการเลือกตั [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพา [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค)เพื่อใช้ก [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเ [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-4421 [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
  

วัดท่าเยี่ยม
วัดตลิ่งชัน
 
 


ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
พรมเช็ดเท้า
 


 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 2,3 และ 8 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3600/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบา [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลพุกร [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.พุกร่าง การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้เพื่อป้องกันการโค่นล้ม [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหมู ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังเหล็กปร [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง พัฒนาด้านการกีฬา [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.พุกร่าง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง แจ้งประชาสัมพันธ์ เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร สายด่วน 24 ชั่วโมง [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หินกอง การประชุมร่วมชมรมผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.เริงราง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 


 
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า (1 มิ.ย. 2564)    อ่าน 4890  ตอบ 9  
เงินผูัสูงอายุออกเมื่อไหร่คะ (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 99  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 124  ตอบ 0  
 
แผนการตรวจสอบ การเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 [ 4 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
โครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบ 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7 ฯ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
แนวทางการเรียน (On Site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือน พย. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง.ของ อปท. [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ. 2566-2570) [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
     

 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
     

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
  การชำระภาษี
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
  น้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 

  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554