หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการเพื่อใช้ในงานสำนักป [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงาน [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในงานประปา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรวดทรายถังกรองน้ำประปา อบต. [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะแบบ 200 ลิตร ทรงกลม) เพ [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของค์ [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า) เพื่ [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางแสง - บ้านนายเคร [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองคลัง [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองช่าง [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมก [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแสง - บ้านนายเครื [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน 8 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในงานประปาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
  

วัดท่าเยี่ยม
วัดตลิ่งชัน


ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
พรมเช็ดเท้า
 


 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานทาสีภายนอก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยล้วนพร ชุมช [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญภักดี ชุ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวสัน [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ อบต.พุคำจาน 036-200-721 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ธารเกษม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองหมู เทศบาลตำบลหนองหมูได้ดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหมู [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 2/2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านยาง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ผลการดำเนินงานประจำปี งปม. ๒๕๖๒ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.ธารเกษม โครงการ 9 ฝาย ถวายพ่อหลวง [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.กุดนกเปล้า มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.วังม่วง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 


 
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า (4 ธ.ค. 2562)    อ่าน 4093  ตอบ 9  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 504  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 545  ตอบ 0  
 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Governmrnt Procurement :e-GP) [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
การสำรวจความพร้อมของศพด. ในการขยายบริการรับเด้กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 24 
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัด อปท. [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 16 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศพด. [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 25 
แก้ไขรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตอำเภอวิหารแดง [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 32 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 31 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 25 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนเพิ่มเติม [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค คนไทยไปฝึกงานประเทศญีปุ่น 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานีกำจัดขยะมูลฝอย [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 21 
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัมนาฝีทือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ อปท. [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 44 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 58 
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 40 
     

 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
     

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
  การชำระภาษี
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
  น้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สมัยวิสามัญ สมัย [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 


งานแห่เสลี่ยงเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชา \"เนื่องในงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 20 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 28 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 


โครงการ อตบ.ตลิ่งชัน บริการประชาชาเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 39 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554