หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในงานประปาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษีอากร ประจำปี 25 [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยั [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เสียภาษีทราบเกี่ยวกับ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าสถานที่,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัด [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระ [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์) เพื่อใช้ในงานส [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน 86-2340 รหัสครุภ [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเล [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปฏิทินแขวนผนัง ประจำปี 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
  

วัดท่าเยี่ยม
วัดตลิ่งชัน


ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
พรมเช็ดเท้า
 


 
ทต.หนองโดน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นสนามเด็กเล็กสร้างปัญ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของ เทศบาลตำบลหนองโดน [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน การบื่นแบบฯเพื่อชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน 5 ป. ป้องกันโรคไขเลือดออก [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน รวมใจลดโลกร้อน ด้วยลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้า [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวด [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองโดน เทศบาลตำบลหนองโดน ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองโดน เทศบาลตำบลหนองโดน-ร่วมลงนามถวายความอาลัย [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองโดน โครงการอบรมให้ความรู้การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 


 
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า (4 ธ.ค. 2562)    อ่าน 4065  ตอบ 9  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 485  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 537  ตอบ 0  
 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการ\"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน\" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาขน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แต่งตั้งนายกยุวกาชาดท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562-2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในคนพิการของ อปท. [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา the Thailand-Japan Environmental Solutions [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.63) [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
     

 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
     

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
  การชำระภาษี
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
  น้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 


โครงการ อตบ.ตลิ่งชัน บริการประชาชาเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 


ทำกิจกรรมทำความสะอาด โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี เนื่องในโ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1002 


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเด็กแ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 56 


เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554