หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายสมยศ นิมิตรไชยาพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 


นายบุญพร้อม โพนยะเขต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิชัย เหลี่ยมสมุทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 


นางสาววรินทร ศรีสำอางค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน